جمعه, 26 مرداد 1397

عنوان : شروع گل كاری توسط شهرداری عجب شیر در سطح شهر
کد خبر : ۲۸۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ 
ساعت : ۱۴:۷:۵۲


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير