جمعه, 26 مرداد 1397

عنوان : شهرداری عجب شیربا پاكسازی فضای شهری به استقبال نوروز رفت.
کد خبر : ۲۸۳۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ 
ساعت : ۸:۲۷:۳۹بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير