يکشنبه, 5 اسفند 1397

عنوان : كارگران زحمت شهرداری همگام باجهاد گران بسیجی برای آبادانی مناطق محروم شهر
کد خبر : ۲۹۰۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ 
ساعت : ۸:۵:۱۱


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير