چهارشنبه, 2 آبان 1397

عنوان : تزئین وسیاه پوش كردن شهر به مناسبت ماه محرم توسط شهرداری عجب شیر
کد خبر : ۲۹۰۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ 
ساعت : ۹:۱۸:۲۰


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير