چهارشنبه, 2 آبان 1397

عنوان : نصب چراغهای تزئینی در میا دین شهر عجب شیر
کد خبر : ۲۹۱۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 
ساعت : ۹:۵۴:۲۴


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير