يکشنبه, 5 اسفند 1397

عنوان : بازسازی واصلاح جدولهای پارك شهرك میلاد توسط شهرداری عجب شیر
کد خبر : ۲۹۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 
ساعت : ۱۰:۰:۶


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير