سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

عنوان : تملك وازاد سازی در خیابان دیزج توسط شهرداری
کد خبر : ۲۹۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ 
ساعت : ۹:۳۵:۱۷


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير