چهارشنبه, 29 خرداد 1398

عنوان : مساعدت وهمكاری لازم برای هرجه با شكوه تر كردن مراسمات هفته وحدت وهفته بسیج در شهرستان
کد خبر : ۲۹۲۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ 
ساعت : ۸:۵۳:۱۳

 

مساعدت وهمکاری لازم برای هرجه با شکوه تر کردن مراسمات هفته وحدت وهفته بسیج در شهرستانبازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير