چهارشنبه, 29 خرداد 1398

عنوان : بازدید آقای معینی فر سرپرست شهرداری از روندپیشرفت زیر سازی كوچه بهداشت در شیشوان
کد خبر : ۲۹۲۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ 
ساعت : ۱۱:۵۳:۳۷


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير