چهارشنبه, 29 خرداد 1398

عنوان : جلسه هم اندیشی وكارگروه سد معبردرسالن اجتماع شهرداری عجب شیر
کد خبر : ۲۹۲۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ 
ساعت : ۱۲:۳:۵


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير