چهارشنبه, 29 خرداد 1398

عنوان : جلسه ساماندهی وتبادل نظردر مورد گلزار شهدا وآرامستان شهر
کد خبر : ۲۹۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ 
ساعت : ۸:۵۹:۳


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير