شنبه, 4 خرداد 1398

عنوان : دیوار كشی درورودی شهر جنب سالن بحرام توسط شهرداری عجب شیر
کد خبر : ۲۹۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ 
ساعت : ۸:۵۹:۵


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير