شنبه, 4 خرداد 1398

عنوان : فیال كاری پیاده رو دور میدان امام حسین (ع)
کد خبر : ۲۹۳۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ 
ساعت : ۱۲:۵۹:۳


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير