چهارشنبه, 29 خرداد 1398

عنوان : فیال كاری در میدان شهید مهدی باكری در ورودی شهر به طرف تبریز
کد خبر : ۲۹۳۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 
ساعت : ۹:۱۹:۴۹


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير