سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

عنوان : نمك پاشی واحد خدمات شهری شهرداری در سطح شهر عجب شیر
کد خبر : ۲۹۴۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ 
ساعت : ۱۰:۶:۲۰


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير