سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

عنوان : هرس كردن درختان بلوار شهدا توسط شهرداری عجب شیر
کد خبر : ۲۹۴۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ 
ساعت : ۱۲:۵۴:۵۰


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير