چهارشنبه, 4 ارديبهشت 1398

عنوان : خودرو عجب شیرگردی شهرداری در خدمت مسافرام وگردشگران گرامی در ایام نوروز می باشد
کد خبر : ۲۹۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ 
ساعت : ۸:۳۷:۳۸


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير