چهارشنبه, 4 ارديبهشت 1398

عنوان : آمادگی كامل عوامل شهرداری در محل استقبا ل از مسافران نوروزی در ورودی شهر از طرف تبریز
کد خبر : ۲۹۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ 
ساعت : ۸:۴۴:۱۱


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير