چهارشنبه, 4 ارديبهشت 1398

عنوان : محل توذیع كیسه زباله وبوروشور توسط شهرداری عجب شیردر روز طبیعت
کد خبر : ۲۹۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ 
ساعت : ۱۰:۵۷:۱۱


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير