شنبه, 4 خرداد 1398

عنوان : بلاخره با تلاش شهردار محترم دكتر رحمت الهی اتوماسیون شهرداری عجب شهر هم راه اندازی شد
کد خبر : ۲۹۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ 
ساعت : ۱۲:۳۰:۱۸


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير