شنبه, 4 خرداد 1398

عنوان : پاك سازی محیط شهری و ورودیهای شهر توسط عوامل خدمات شهرداری ومحیط زیست وبهداشت شهر عجب شیر
کد خبر : ۲۹۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۸:۵۴:۳۴


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير