شنبه, 4 خرداد 1398

عنوان : آسفالت كاری محله شیشوان توسط عوامل شهرداری و رسیدگی به سرعت گیر ها
کد خبر : ۲۹۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
ساعت : ۱۱:۴۲:۵۵


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير