چهارشنبه, 29 خرداد 1398

عنوان : بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت تملك و آزاد سازی اخر خیابان دیزج
کد خبر : ۲۹۶۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ 
ساعت : ۱۲:۴۸:۸


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير