چهارشنبه, 29 خرداد 1398

عنوان : هماهنگی با نماینده وفرماندار محترم یرای رسیدگی به مشگل كمربندی وكنار گزر شهر توسط شورای اسلامی شهر عجب شیر
کد خبر : ۲۹۷۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ 
ساعت : ۸:۱۶:۲۸


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير