سه‌شنبه, 25 تير 1398

عنوان : اماكن بدون دخانیات حق شهروندی است هفته بدون دخانیات گرامی بادمصرف دخانیات تهدیدی برای سلامت و رفاه جهانی است
کد خبر : ۲۹۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 
ساعت : ۱۳:۲۰:۵۸


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير