دوشنبه, 1 مهر 1398

عنوان : بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت اسفالت كاری كوچه های و خیابان ازاده گان
کد خبر : ۲۹۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 
ساعت : ۱۲:۳۱:۲۸


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير