سه‌شنبه, 2 مهر 1398

عنوان : بازدید آقای شهردار از اتمام اسفالت كاری حیاط ومحوطه درمانگاه تامئین اجتمائی توسط عوامل شهرداری
کد خبر : ۲۹۸۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ 
ساعت : ۱۱:۴۴:۲۱


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير