سه‌شنبه, 2 مهر 1398

عنوان : بازدید آقای شهردار از اتمام اسفالت كاری زیر پلهای میدان ولی وخیابانهای پارك ولی امر ورودی وخروجی پارك
کد خبر : ۲۹۹۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ 
ساعت : ۹:۲۱:۳۵


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير