سه‌شنبه, 2 مهر 1398

عنوان : جلسه هماهنگی كمیته تزئینات وفضا سازی شهری برای هرچه با شكوتر كردن دهه ولایت دردسال98 اتاق شهردار
کد خبر : ۲۹۹۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ 
ساعت : ۹:۳۳:۲۱


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير