دوشنبه, 1 مهر 1398

عنوان : برنامه شاد ومتنوع درپارك میدان ولی امر در ایام دهه ولایت با همكاری شهردای عجب شیر
کد خبر : ۲۹۹۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ 
ساعت : ۸:۲۴:۵


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير