شنبه, 23 آذر 1398

عنوان : باز دید آقای شهردار ازشروع عملیاتی آسفالت كاری خیابان جنب مخابرات توسط عوامل شهرداری
کد خبر : ۲۹۹۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 
ساعت : ۸:۳۸:۱


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير