شنبه, 23 آذر 1398

عنوان : باز دید آقای شهردار از روند پیشرفت جدول گزاری و اسفالت كای در اخر خیابان دیزج
کد خبر : ۳۰۰۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 
ساعت : ۱۱:۱۲:۴۸


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير