شنبه, 23 آذر 1398

عنوان : لای روبی رود خانه و زیر پل اخر میدان بسیج توسط عوامل شهرداری
کد خبر : ۳۰۰۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 
ساعت : ۱۱:۱۷:۲۶


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير