شنبه, 23 آذر 1398

عنوان : بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت تعویض و جدول گزار ی در بلوار شهدا توسط عوامل شهرداری
کد خبر : ۳۰۰۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۳۶:۳۴


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير