جمعه, 17 مرداد 1399
  • ساعت : ۷:۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
  • کد خبر : ۳۰۳۱
بازدید آقای شهردار ازاسفالت كاری ولكه گیری خیابانهای شیشوان
بازدید آقای شهردار ازاسفالت کاری ولکه گیری خیابانهای شیشوان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0