جمعه, 17 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۰:۴۲:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۳۰۳۴
    /  3
بازدید آقای شهردار از كاشت گلهای فصلی وتزئینی درسطح شهرتوسط عوامل فضای سبزشهرداری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0