جمعه, 4 مهر 1399
  • ساعت : ۸:۵:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 
  • کد خبر : ۳۰۳۶
در راستای رزمایش مواسات و كمك مومنانه شهرداری وشورای اسلامی شهر به تعدادی كمك معیشتی تهیه ودر بین نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع گردید
در راستای رزمایش مواسات و کمک مومنانه شهرداری وشورای اسلامی شهر به تعدادی کمک معیشتی تهیه ودر بین نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع گردید
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0