• ساعت : ۷:۴۴:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ 
  • کد خبر : ۳۰۴۰
پاكسازی واز بین بردن علفهای هرزدرپیاده روهاوخیابانها وكوچه های شهر توسط عوامل شهرداری عجب شیر
پاکسازی واز بین بردن علفهای هرزدرپیاده روهاوخیابانها وکوچه های شهر توسط عوامل شهرداری عجب شیر
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0