جمعه, 4 مهر 1399
  • ساعت : ۱۱:۰:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 
  • کد خبر : ۳۰۴۴
    /  2
اتمام آسفالت كاری كوچه مخابرات توسط پرسنل زحمت كش شهرداری
اتمام آسفالت کاری کوچه مخابرات توسط پرسنل زحمت کش شهرداری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0