• ساعت : ۸:۵۱:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ 
  • کد خبر : ۳۰۸۰
    /  2
تمیز كاری معابر و جوب های سطح شهر بصورت روزانه و هفتگی توسط عوامل زحمت كش شهرداری عجب شیر
تمیز کاری معابر و جوب های سطح شهر بصورت روزانه و هفتگی توسط عوامل زحمت کش شهرداری عجب شیر
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0