• ساعت : ۱۳:۲:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ 
  • کد خبر : ۳۰۸۳
    /  3
تمیزكاری و لایروبی جوب ها و شستشوی معابر خیابان ترمینال شرق (جنب آموزشگاه فجر و ریل راه آهن)
تمیزكاری و لایروبی جوب ها و شستشوی معابر خیابان ترمینال شرق (جنب آموزشگاه فجر و ریل راه آهن)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0