• ساعت : ۱۳:۲۸:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ 
  • کد خبر : ۳۰۸۴
    /  4
لایروبی كانال های پل رودخانه چایلاق ( میدان بسیج ) توسط عوامل شهرداری عجب شیر – 22 آبان ماه سال 1399
لایروبی کانال های پل رودخانه چایلاق ( میدان بسیج ) توسط عوامل شهرداری عجب شیر – 22 آبان ماه سال 1399
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0