• ساعت : ۸:۴۷:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ 
  • کد خبر : ۳۱۰۱
شما ذخیره ما هستید و من خدمتگزار شما هستم. امام خمینی «ره»
شما ذخیره ما هستید و من خدمتگزار شما هستم. امام خمینی «ره» ‏‏جوان با ظرفیت و توانایی هایش همواره برخوردار از ویژگی هایی چون: عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت و سرسختی، استقلال طلبی، عدالت خواهی، حقیقت یابی و ایثار و فداکاری است. این استعدادهای نهفته، ظرفیت ها و قابلیت ها در وجود جوانان بهترین زمینه برای ایجاد تغییر و تحول می باشد. همین سرمایه غنی و احساسات پاک و انرژی جوانان است که آنها را به عنوان نیروی کارآمد یک ملت و سرمایه های بالقوه یک کشور مطرح می نماید. (صحیفه امام،جلد۲۱ صص:۴۱۲-۴۱۱‏) جوانی، بهاران زندگانی و ارزشمندترین هدیه ای است که دست روزگار تنها یک بار فرصت بهره گیری از آن را به آدمی می بخشد. نشاط و شادابی، تحرک و قدرت و انگیزه‌های بلند رویش و پویش، ره آورد بوستان جوانی است . میلاد سرو بوستان ایستادگی، زیباترین گل باغ حسین (ع)، سرور جوانان عالم، حضرت علي اکبر و روز جوان بر ملت شریف ایران علی الخصوص جوانان میهن مبارک باد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0