موقعیت جعرافیای شهر
موقعيت جغرافيايي و اقليمي:
شهرستان عجب‌شير با مساحت 44/738 كيلومتر مربع از شمال به شهرستانهاي اسكو و آذرشهر، از شرق به شهرستان مراغه از غرب به درياچه اروميه و از جنوب به شهرستانهاي بناب محدود است. اين شهرستان در موقعيت 37 درجه و 42 دقيقه عرض شمالي و 46 درجه و 20 دقيقه طول شرقي واقع شده است. اين شهرستان در منطقه كوهستاني واقع شده و داراي تابستانهاي معتدل و زمستانهاي سرد و برف مي‌باشد. و ارتفاع اين شهرستان از سطح آزاد دريافت 77/147 متر بوده و داراي زمينهاي حاصلخيز و پرمحصول و مستعد كشاورزي مي‌باشد و قسمتي از اراضي در نواحي درياچه اروميه در منطقه شوره‌زار و پست واقع شده است. از ارتفاعات مهم اين شهرستان مي‌توان به كوه قوزلوجه (قزلجه) در قسمت شمال غربي به ارتفاع 2615 متر اشاره كرد...

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0