معرفی اعضا

دوره اول: احمد دژمپور ـ حميد شاپوريان ـ رضا شرقي ـ مجيد مرادي ـ غلامحسين منتظمي

دوره دوم: سكينه بختياري ـ رضا شرقي ـ مجيد مرادي ، سيد جلال موسويان ـ فاطمه نادري

دوره سوم: ـ حمید نیکجو ـ مجید مرادی ـ حسن قاسم نژادیان- جعفر قادری ـ سید ابراهیم رضوی دوره چهارم:مجید مرادی-خانم رقیه واحدی -حسن  قاسم نژادیان-حمید سرمدی- رسول شیردل -سید ابراهیم رضوی- خلیل دژم پور    ,دوره پنجم شورا آقایان مجید مرادی -حسن قاسمنژادیان-جعفر قادری -ناصرمعانی-مجتبی نیکنام


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0